Lifelong Optics Learning

Educatie platform voor professionals in Optica en fotonica

Het Lifelong Optics Learning platform is een samenwerking tussen de de Leidse Instrumentmakers School (LiS), TU Delft, De Haagse Hogeschool (HHS), TNO en in aanvang  met vier MKB-ondernemingen  (Hyperion, DJM, Admesy en Optics11) die een voortrekkersrol vervullen in het inventariseren en ontwerpen van het onderwijs curriculum voor dit platform.

Het doel is om praktisch, toetsbaar en modulair onderwijs aan te bieden voor professionals in optica en fotonica op MBO, HBO en Academisch niveau door middel van maatwerk. Dit is beschikbaar voor allerlei bedrijven die zich primair of secundair begeven in het werkveld van de  optica en fotonica. Het project wordt gesubsidieerd door het Nederlands Ministerie van Sociale Zaken in het kader van de SLIM-stimuleringsregeling voor leren en ontwikkelen in het MKB.

Om maatwerk te kunnen leveren worden de betrokken bedrijven “doorgelicht” d.m.v.  bedrijfsscans door optische specialisten vanuit TNO en de genoemde onderwijsinstellingen. Hieruit volgt een rapportage met kenmerken die als input dienen voor het vormgeven van het onderwijs curriculum van het Lifelong Optics Learning platform.

Het curriculum zal bestaan uit (online) colleges en trainingen met zelfstudie, practica en praktijk opdrachten. Een team van docenten in het optica en fotonica domein zal de verworven kennis en vaardigheden toetsen. Daarnaast wordt door de terugkerende bedrijfsscans het curriculum up-to-date gehouden.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan het Lifelong Optics Learning platform kunnen contact opnemen met de coördinator van LiS Academy, Frank Molster, of met Bart Snijders van het Dutch Optics Centre.