Impuls voor topsectoren in mbo techniek: nieuwe Centra voor innovatief vakmanschap versterken regionale economie

Bron: Toptechniek in Bedrijf (website)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap gaat investeren in vier nieuwe Centra voor innovatief vakmanschap. Per Centrum wordt 1,9 miljoen euro geïnvesteerd voor een periode van vijf jaar. De Centra voor innovatief vakmanschap in het mbo zijn zogenaamde publiek-private samenwerkingsverbanden, waarin bedrijfsleven en onderwijs gezamenlijk studenten, docenten en ondernemers samenbrengen om te werken aan beter onderwijs en toegepast onderzoek. De Centra zijn gericht op een topsector die sterk regionaal vertegenwoordigd is. De investering van het ministerie maken onderdeel uit van het Masterplan Bèta en Technologie en sluit goed aan bij het Techniekpact 2020 uit het regeerakkoord, waarin wordt opgeroepen tot een gezamenlijke agenda van bedrijfsleven en onderwijs. Op verzoek van de rijksoverheid faciliteert het Platform Bèta Techniek de Centra bij het behalen van hun doelstellingen.

Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen staan te springen om in een regio samen op te trekken. Samen willen ze werken aan een betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De samenwerking met de regionale arbeidsmarkt maakt aantrekkelijk techniekonderwijs met een grote zekerheid op een baan mogelijk. Praktijkgericht onderzoek in de topsectoren krijgt hierdoor ook een impuls. Het doel van een Centrum is een bijdrage te leveren aan het (nationaal en regionaal) gevoelde tekort aan technici. Centraal staat betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, en op die manier kwalitatief excellent onderwijs aanbieden. Vandaag heeft minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vier Centra gehonoreerd. Daarnaast wordt onderzocht of nog meer Centra gekoppeld aan topsectoren op korte termijn met behulp van een financiële investering kunnen starten.

De vier toegekende centra in 2012

In het Centrum voor innovatief vakmanschap van de Leidse Instrumentmakers School werken bedrijfsleven en onderwijs binnen de sector Life Science & Health voor precisietechnologie om jonge excellente technische vakmensen op te leiden tot Research Instrumentmaker.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Teclab richt zich op technologische producten en systemen. TecLab richt zich op vakmanschap en innovatie in de topsector High Tech Systemen & Materialen in Nederland.

Het Centrum voor innovatief vakmanschap Water vormt een schakel in de onderwijs- en innovatieketen voor de Noord-Nederlandse én de nationale watersector. Hiervoor zijn vakmensen met kennis en kunde hard nodig om alleen al de reguliere vervangingsvraag op te vangen.

Binnen het Rotterdamse Havengebied is de (petro)chemische sector één van de belangrijkste werkgevers. Verschillende partners in de regio werken gezamenlijk om jonge mensen en onderhoudsmedewerkers op te leiden in het Centrum voor innovatief vakmanschap Procestechniek en Maintenance Rijnmond.

Dit bericht is geplaatst in beleid, onderwijs. Bookmark de permalink.