Cursussen

Na- en bijscholing voor meerdere doelgroepen

Om als technicus, instrumentmaker, ingenieur, onderzoeker of docent de ontwikkelingen op het vlak van precisietechniek te kunnen bijhouden, is soms verdiepende en verbredende na- en bijscholing noodzakelijk. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden in verschillende vakgebieden die te maken hebben met het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen. Welke na- en bijscholing acht u noodzakelijk voor uzelf of uw collega’s?

Cursussen van LiS Academy

LiS Academy biedt samen met vakmensen uit het onderwijs, de industrie en wetenschap diverse cursussen aan. Deze cursussen zijn vakinhoudelijk en qua kwaliteit in lijn met de LiS, waarvan LiS Academy een onderdeel van is. De volgende (practicum)cursussen zijn beschikbaar of komen binnenkort – wederom – beschikbaar:

Heeft u speciale wensen?

LiS Academy brengt graag de wensen van u en uw collega’s in kaart t.a.v. kennis en vaardigheden in het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen om de mogelijkheden te onderzoeken voor na- en bijscholing. U kunt contact opnemen met Frank Molster voor het plannen van een afspraak via 06-14274668, 071-5681168 of info@lisacademy.nl.

Extra aandacht voor medische precisietechnologie en ruimtevaart

LiS Academy geeft samen met partners zoals Demcon, Hittech Multin, TNO, Erasmus MC, TU Delft, UMC Utrecht, en VUmc extra aandacht aan kennis en vaardigheden die nodig zijn voor het realiseren van medische hulpmiddelen. Ook t.a.v. medische precisietechnologie vernemen wij graag uw trainingswensen en -suggesties.

Daarnaast ontwikkelt LiS Academy samen met partners uit de ruimtevaart en astronomische wereld een nieuw keuzemodule met betrekking tot instrumentatie voor de ruimtevaart en astronomie. Onderdelen daarvan zullen in de toekomst ook aangeboden worden aan derden.