Cursussen

Na- en bijscholing voor meerdere doelgroepen

Om als technicus, instrumentmaker, ingenieur, onderzoeker of docent de ontwikkelingen op het vlak van precisietechniek te kunnen bijhouden, is soms verdiepende en verbredende na- en bijscholing noodzakelijk. Het gaat daarbij om kennis en vaardigheden in verschillende vakgebieden die te maken hebben met het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen. Welke na- en bijscholing acht u noodzakelijk voor uzelf of uw collega’s?

Cursussen van LiS Academy

LiS Academy biedt samen met vakmensen uit het onderwijs, de industrie en wetenschap diverse cursussen aan. Deze cursussen zijn vakinhoudelijk en qua kwaliteit in lijn met de LiS, waarvan LiS Academy een onderdeel van is. De volgende (practicum)cursussen zijn beschikbaar of komen binnenkort – wederom – beschikbaar:

Practicumcursussen draaien en frezen (1 dag)
Practicumcursus over warm glas bewerken (1 dag)
Summer School maakbaarheid (5 CPE-studiepunten; 5 dagen)

Heeft u speciale wensen?

LiS Academy is graag in dialoog met u en uw collega’s om wensen t.a.v. kennis en vaardigheden in het bedenken, ontwerpen én maken van precisietechnologische systemen te vernemen. En de mogelijkheid te onderzoeken om met na- en bijscholing (combinatie van practica, theorie en/of excursies) van waarde te zijn voor u of uw collega’s. Graag vernemen wij uw wensen, suggesties en ideeën. U kunt contact opnemen met Frank Molster: 0614274668 (mobiel), 071 – 568 11 68 (algemeen nummer) en info@LiSacademy.nl.

Extra aandacht voor medische precisietechnologie en ruimtevaart

LiS Academy geeft samen met partners zoals Demcon, Hittech Multin, TNO, Erasmus MC, TU Delft, UMC Utrecht, en VUmc extra aandacht voor kennis en vaardigheden nodig voor het realiseren van medische hulpmiddelen. Ook t.a.v. medische precisietechnologie vernemen wij graag uw trainingswensen en -suggesties.

Daarnaast ontwikkelt LiS Academy samen met partners uit de ruimtevaart en astronomische wereld een nieuwe keuzemodule met betrekking tot instrumentatie voor de ruimtevaart en astronomie. Onderdelen daarvan zullen in de toekomst ook aangeboden worden aan derden.